RAAT Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

Via het RAAT worden acties, gericht op het tegengaan van de tekorten, gebundeld en wordt samenwerking gestimuleerd voor een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn.

Samenwerken en gezamenlijke (regionale) acties, bovenop de reguliere acties van (regionale) partijen, zijn nodig om resultaten te boeken. Het RAAT bestaat uit concrete doelstellingen die samen gaan leiden tot:

Door het RAAT te ondertekenen, onderschrijven zorgorganisaties, provinciale en gemeentelijke overheid en onderwijsinstellingen de doelstellingen van het RAAT.  Download het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten Limburg.

De eerste resultaten leest u hier:
/_download/Bestanden/20181012_Q3%202018_%20RAAT%20Limburg_Samen%20Doen%20%3D%20Krachtiger!_voortgangsrapportage.xlsx

/_download/Bestanden/20191012_RAAT%20Limburg_informatie%20t_b_v_%20bijeenkomst%20WIZ%209%20november%202018.pptx

Relatie met SectorplanPlus
Organisatie verklaart dat de voorgenomen opleidingsactiviteiten passen binnen de doelstellingen van RAAT en dat de arbeidsorganisatie een actieve bijdrage wil leveren aan de realisering van de doelstellingen van de Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) in de regio waar deze opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd. De arbeidsorganisatie is hierop aanspreekbaar.

Digitaal onderschrijven RAAT:
*U ontvangt een e-mail als verificatie van uw inschrijving. Uw onderschrijving wordt enkel gebruikt voor het RAAT en het SectorplanPlus (vanaf de 2e tranche).Reeds ingeschreven organisaties